Verdes são os campos… e verde é a cultura que neles medra
Artigos de opinión

Verdes são os campos… e verde é a cultura que neles medra

Porque é todo un tema xestionar un capital, cando se ten, e é valente facer que o C de agriCultura se volva maiúsculo. Pero iso é o que está a acontecer en varios puntos do país, en zonas rurais en despoboamento, en terreos que estaban incultivados ou dados ao abandono […]