Artigo de opinión A Nova Peneira
Artigos de opinión

Socialcomunismo

Décadas despois de nos teren convencidos do fin do comunismo, escoitamos e lemos unha e outra vez que en Madrid goberna unha coalición socialcomunista. O Partido Comunista conta, en efecto, cunha das vinte carteiras ministeriais da coalición de goberno. Exercida, cómpre dicilo, cunha brillante discreción […]

Artigo de opinión A Nova Peneira
Artigos de opinión

Avaliación

Unha carta dunha vintena de científicos da saúde solicita do Goberno español que un panel de expertos nacionais e internacionais avalíen como é posible que un dos mellores sistemas sanitarios do mundo […]

Artigo de opinión A Nova Peneira
Artigos de opinión

Racismo

O racismo é un tema espiñento para a teoría política moderna. En particular para o pensamento conservador. Pero, non é o único en dificultades. Un exemplo destes problemas témolo nos libros e escritos de Hannah Arendt […]

Artigo de opinión A Nova Peneira
Artigos de opinión

Risco moral

A crise sanitaria inda é grave. Día tras día as cifras de mortos dobran e triplican as do tren que envorcou en Santiago vai para sete anos. Pero os hospitais volven ao seu ritmo de traballo anterior e daquela as urxencias vanse trasladando cara a crise económica […]

Artigo de opinión A Nova Peneira
Artigos de opinión

Sobre ciencia

Comezamos esta serie de artigos baixo a impresión de que a pandemia nos obrigaría a nos facer preguntas de todo tipo […]

Artigo de opinión A Nova Peneira
Artigos de opinión

Xustiza social

Hayek entende que o sintagma “xustiza social” contén unha contradición porque, entende, o seu verdadeiro significado é “inxustiza social” […]

Artigo de opinión A Nova Peneira
Artigos de opinión

Arrogancia

Hayek foi en termos académicos un economista, gañador do Nobel en 1974, e ademais un activo intelectual […]

Artigo de opinión A Nova Peneira
Artigos de opinión

Valores

Supoñamos un país onde todos ou a maior parte das nais e pais fosen practicantes convencidas e intransixentes dunha determinada relixión […]