Artigo de opinión A Nova Peneira
Artigos de opinión

Vello debate

No ruído da tramitación parlamentaria da nova lei de educación reverberan ecos de antigas disputas. Non vaiamos tan lonxe. Vale con calquera momento do século XIX europeo no que por primeira vez as masas desherdadas adquirían voz política e reclamaban a necesidade duns valores distintos aos defendidos polas clases dirixentes […]

Artigo de opinión A Nova Peneira
Artigos de opinión

Socialcomunismo

Décadas despois de nos teren convencidos do fin do comunismo, escoitamos e lemos unha e outra vez que en Madrid goberna unha coalición socialcomunista. O Partido Comunista conta, en efecto, cunha das vinte carteiras ministeriais da coalición de goberno. Exercida, cómpre dicilo, cunha brillante discreción […]

Artigo de opinión A Nova Peneira
Artigos de opinión

Avaliación

Unha carta dunha vintena de científicos da saúde solicita do Goberno español que un panel de expertos nacionais e internacionais avalíen como é posible que un dos mellores sistemas sanitarios do mundo […]

Artigo de opinión A Nova Peneira
Artigos de opinión

Racismo

O racismo é un tema espiñento para a teoría política moderna. En particular para o pensamento conservador. Pero, non é o único en dificultades. Un exemplo destes problemas témolo nos libros e escritos de Hannah Arendt […]

Artigo de opinión A Nova Peneira
Artigos de opinión

Risco moral

A crise sanitaria inda é grave. Día tras día as cifras de mortos dobran e triplican as do tren que envorcou en Santiago vai para sete anos. Pero os hospitais volven ao seu ritmo de traballo anterior e daquela as urxencias vanse trasladando cara a crise económica […]

Artigo de opinión A Nova Peneira
Artigos de opinión

Sobre ciencia

Comezamos esta serie de artigos baixo a impresión de que a pandemia nos obrigaría a nos facer preguntas de todo tipo […]

Artigo de opinión A Nova Peneira
Artigos de opinión

Xustiza social

Hayek entende que o sintagma “xustiza social” contén unha contradición porque, entende, o seu verdadeiro significado é “inxustiza social” […]

Artigo de opinión A Nova Peneira
Artigos de opinión

Arrogancia

Hayek foi en termos académicos un economista, gañador do Nobel en 1974, e ademais un activo intelectual […]

Artigo de opinión A Nova Peneira
Artigos de opinión

Valores

Supoñamos un país onde todos ou a maior parte das nais e pais fosen practicantes convencidas e intransixentes dunha determinada relixión […]