Concello de Tomiño A Nova Peneira
Baixo Miño

O Concello de Tomiño aclara que a reposición do posto de Tesourería é responsabilidade de Xunta e Ministerio de Facenda e Administracións Públicas

A provisión de funcionariado habilitado nacional aos concellos depende do Goberno central, encargado de convocar as oposicións, e da Dirección Xeral de Administración Local da Xunta como axente intermediario […]