Néstor Rego presenta no Congreso unha Proposición Non de Lei para a mellora inmediata da rede ferroviaria galega

Néstor Rego Congreso dos diputados A Nova Peneira

O BNG lembra ao Goberno socialista o punto cuarto do acordo asinado coa formación nacionalista para a mellora de rede ferroviaria galega

Denuncian a subida do prezo dos títulos de transporte, o peche das dependencias de venda física de billetes en varias estacións e os continuos atrasos e avarías

Madrid, 31 de xaneiro 2020

O Bloque Nacionalista Galego acaba de presentar unha Proposición Non de Lei para instar o goberno a elaborar ao longo do ano 2020 os proxectos necesarios para poder actuar na modernización da rede ferroviaria galega, conforme ao Acordo de investidura que asinaron co BNG.

Do mesmo xeito, pídese poñer en marcha un plan de auditorías das vías ferroviarias que discorren por Galiza e un Plan de modernización dos ferrocarrís empregados para o transporte de viaxeiros e viaxeiras, así como, derrogar a subida de prezos en Galiza como compensación inicial pola degradación do servizo.

Outra das medidas tidas en conta pola formación nacionalista nesta Proposición Non de Lei, é a retirada de forma definitiva do plan de peche dos servizos presenciais de venda de billetes das estacións de Ortigueira, Burela, Sarria, Vivieiro, O Carballiño, Ribadavia, Guillarei e Redondela, e rectificar a política de privatización de servizos.

En todo caso, a actual situación de deterioración dos servizos ferroviarios agravouse tras a subida do prezo dos títulos de transporte, o peche das dependencias de venda física de billetes en varias estacións, e os continuos atrasos e avarías. Estas recentes decisións son inaceptables e deben ser inmediatamente corrixidas por parte do Goberno, e particularmente polo Ministerio de Fomento, departamento do que dependen Adif e Renfe.

Para empezar a corrixir esta situación e atender adecuadamente a modernización da rede ferroviaria interior, lembramos o Acordo asinado entre o BNG e o PSOE para a investidura de Pedro Sánchez, que se recolle no seu punto cuarto.

Para o BNG o transporte por ferrocarril debe promoverse e garantirse desde as administracións públicas, pois se trata dun servizo público básico que contribúe á sustentabilidade e salvagárdaa do medio ambiente e que pode, e debe, favorecer a cohesión social e á vertebración territorial. Con todo, historicamente o ferrocarril foi un elemento de discriminación e agravio comparativo con Galiza.

Esta situación supón, a día de hoxe, numerosos problemas, entre os que cabe destacar a deficiente conexión con Portugal desde a provincia de Pontevedra, que se converte en inexistente na de Ourense; o total abandono da liña do eixo cantábrico entre Ferrol e Ribadeo (Feve); o illamento ferroviario de Lugo provincia e máis concretamente da súa cidade, que nin sequera está conectada con Santiago de Compostela, e cunha conexión deficiente coa Coruña; o desuso das liñas chamadas rexionais, como sucede no eixo Santiago-Ourense-A Gudiña onde se pecharon numerosas estacións e elimináronse paradas, situación que tamén se ha dá no tramo Coruña-Vigo no eixo atlántico, onde tamén destaca a falta de conexións adecuadas entre Ferrol e A Coruña.

A política de subida de prezos

A finais de decembro o Consello de Administración de Renfe decidiu actualizar a partir do 1 de xaneiro de 2020 a tarifa media dos títulos de transporte de media e longa distancia nun 1,1%, e un 1,2%, a máis alta, para os trens Avant. O BNG considera que esta subida e as súas consecuencias no territorio galego son un abuso, se temos en consideración as condicións do servizo antes descritas. Con esta subida, van ver afectados todos os percorridos por territorio galego. Ao producirse tamén unha subida na longa distancia, as poboacións que teñen neles a única posibilidade de interconexión van ver gravemente afectadas, pois son aproveitados como forma de comunicación interna, aproveitando os traxectos que discorren por territorio galego antes de saír cara á Meseta.

Neste sentido, o 7 de febreiro de 2018 o Pleno do Parlamento Gallego debatía unha Proposición non de Lei do BNG que acabaría suscitando un acordo unánime sobre as demandas que debían facerse chegar ao Goberno central, entre as que se incluían: a equiparación das políticas e modalidades tarifarias en todo o territorio galego, a ampliación das frecuencias horarias que comunican as principais cidades ou reformular as condicións dos bonos de transporte para aumentar o período de uso. Así, pódese deducir claramente, que o aumento de prezos, e o resto de decisións adoptadas polo Goberno central, van en contra do demandado polo conxunto do arco parlamentario galego.

Privatización, precarización e peche de servizos

en febreiro de 2017 anunciábase pola operadora ferroviaria a eliminación do servizo de atención ao público e da venda presencial de billetes, en estacións como O Barco de Valdeorras, A Rúa, O Carballiño, Ribadavia, Sarria ou Guillarei, que deron lugar a protestas populares e institucionais solicitando a anulación destas decisións. Naquel momento retiráronse, pero pouco tempo despois puidemos coñecer como Adif daba un paso máis na perda do carácter público dos servizos ao sacar adiante a privatización do servizo de atención ao cliente e venda de billetes das estacións da Rúa-Petín e O Barco de Valdeorras. En xuño do pasado ano, Adif continuaba con este modus operandi nas estacións de Ribadavia e O Carballiño. A finais de decembro coñecíase a decisión da operadora de pechar a partir do 31 de decembro de 2019 os servizos de venda de Ortigueira, Burela, Sarria, Viveiro, Guillarei e Redondela, ademais das xa citadas de Ribadavia e O Carballiño, o que menoscaba a adecuada atención e supón un paso máis na redución dos servizos no rural. Finalmente, #ante a contestación social, Adif comprometeuse a seguir prestando este servizo de forma temporal ata o 31 de marzo. Con todo, Renfe xa avanzou a comezos de ano que a súa intención é facilitar a venda en despacho de billetes só naquelas estacións polas que pasen polo menos uns cen viaxeiros ao día e teñan un “determinado volume de venda” nos devanditas despachos de billetes.

Deterioración nos servizos prestados

Nos últimos meses sucedéronse diversos acontecementos que poñen de manifesto as deficiencias nos mantementos das vías, e o envellecemento dos trens destinados ao transporte de viaxeiros en Galiza. Por exemplo, o pasado 29 de outubro numerosos estudantes denunciaban en redes sociais e na prensa a situación vivida pola avaría dun tren rexional Ourense-Santiago ao averiarse e pretender a operadora substituílo por un tren turístico de menos prazas obrigando aos usuarios e usuarias a ir de pé ou a renunciar á viaxe. Este feito, lonxe de ser illado, é unha constante nas fins de semana cando universitarios de diferentes localidades desprázanse, e exemplifica unha situación de constantes problemas cos trens e de constantes abusos. O habitual deste tipo de incidencias fai evidente as necesidades de modernización do servizo.

A través desta Proposición Non de Lei, o BNG presionará tanto ao Goberno central como ao Ministerio de Fomento para a mellora inmediata da rede ferroviaria galega, así como a mellora dos servizos e a rectificación da política de privatización dalgúns deles.

A cerca de admin 49 Articles
Xornal galego de información xeral Publicación mensual de novas de Galicia e en especial dos Concellos da sur da provincia de Pontevedra.