Acordos dos grupos municipais da Guarda a raíz da proposta do BNG de medidas urxentes no plano económico e social

Anxo Baz BNG da Guarda A Nova Peneira

No debate en pleno celebrado no día de hoxe a raíz da proposta presentada polo BNG de medidas urxentes a desenvolver polo Concello de A Guarda para combater a crise económica e social provocada polo COVID -19 , os grupos municipais do Concello acordaron a creación dunha mesa técnica para concretar as medidas económicas e sociais a levar adiante cos informes económicos e xurídicos que procedan para poder facelas efectivas no menor prazo posible de tempo e dentro da legalidade.

Tamén se acordou a creación dunha mesa local do emprego na que participen asociacións de comerciantes, confraría, asociación pesqueiras e sindicatos ademais das organizacións políticas.

Ao mesmo tempo aprobouse a supresión das taxas as terrazas municipais así como dirixirse a portos de Galiza e Costas do Estado con competencias sobre terrazas para que apliquen a mesma medida.

O portavoz municipal do BNG, Anxo Baz declarou, “considero de moito interés o debate xenerado en torno a moción que presentou o BNG e agardo que as medidas que nós propoñemos coas enmendas que sexan necesarias por parte dos outros grupos enriquezan o documento que presentamos polo ben de todo o vecindario da Guarda”.