Paco Ferreira estuda accións legais contra AGAPA por coaccións e inxurias dolosas contra a súa persoa

Paco Ferreira Alcalde de Gondomar

O rexedor do municipio lamenta “as acusacións infundadas, coacctivas e inxuriosas de maneira premeditada contra a súa persoa e cargo” por parte da Plataforma de Afectados de o polígono Garrida-A Pasaxe, faltando a verdade como diciendo que o proxecto de urbanización da Fase I do polígono de A Pasaxe foi anulado por sentenza, cando saben que non é verdade, ou confundido a ciudadanía entre o desenvolvemento da Fase I polo Concello, coa Fase II pola Zona Franca de Vigo, ou mezclando a polígono de A Pasaxe actual co futuro polígono de Valadares que pretende desarrollar o Concello de Vigo.

“Non entendemos que busca AGAPA con entorpecer un polígono coma o noso, vital para o desenvolvemento económico da comarca e a legalización do mesmo de máis de 50 anos esperando que chegue este momento. Ata o punto de difamar, mentir e amenazarme por algo que estamos a facer de maneira legalmente escrupulosa”.

o Ferreira quere deixar claro que “a sentenza xudicial en ningún momento declara nulo o proxecto de urbanización do Polígono da Pasaxe, só que se expoña por un mes e se elabore o informe de evaluación ambiental simplificado, mantendo intactas o resto de actuacións para continuar co procedemente. Por outra bando respetamos a sentenza, ainda que non a compartimos, por iso foi recurida a TSXJ.

Tramites que xa están en marcha e “estamos a cumprir porque desde o concello somos respectuosos coa xustiza e coa legalidade como nadie”, aclara Paco Ferreira.

Segunda fase da ampliación

pecto a as obras denunciadas pola plataforma, as máis próximas ao termo municipal de Vigo, como elementos patrimoniais, a conca hídrica da devandita área, o río Calvo ou o Túnel de Valadares, Paco Ferreira lembra “que seben que iso nada ten que ver coas obras que debe executar o concello de Gondomar. Esas actuacións pertencen á II Fase de ampliación, pendente da firma dun convenio entre o concello e a Zona Franca, ente estatal que será o que no seu momento realice os trámites precisos necesarios e expropiacións para continuar coa ampliación do polígono nesta fase, aínda paralizada”.

“Nada que ver con con a Fase I que só contempla a reordenación e legalización das naves do polígono, proxecto que -insiste- non foi anulado pola xustiza, como queren facer ver”. Respecto a a acusación de paralizar a actividade dunha nave, cabe lembrar, que se atopa situada en chan rústico, competencia urbanística da Axencia de Protección da Legalidade urbanística de Galicia (APLU) a quen se lle remitiu o expediente o 17 de agosto do 2020.

Na súa resposta a “APLU recoñece que o construído non é incompatible co uso do chan e que é competencia da administración local a licenza para desenvolver a actividade. En base a iso o goberno local, a través do seu departamento de Urbanismo, ao carecer de licenza, resolve o 23 de marzo a paralización da nave, e ao día seguinte solicítase a Fenosa e a concesionaria de auga o corte de subministración, cumprindo con todos os trámites necesarios”.

Judialización do proxecto “Por tanto, é mentira acusarme de omisión como alcalde porque todos os procedementos legais cubríronse. Eles sábeno e téñenos ao seu alcance.” Datos e información que “desde o minuto uno en que nola solicitaron tivérona, tanto a este respecto como co da Fase I de reordenación do Polígono porque en todo momento estivemos abertos ao diálogo coa Plataforma con cuxos representantes non reunimos en reiteradas ocasión”.

É unha mágoaque, unha vez máis, búsquese xudicializar un asunto tan importante para o noso concello e para o desenvolvemento económico das súas empresas e a comarca, sen ningún tipo de reparo por faltar á verdade para conseguilo”, afirma Paco Ferreira, quen non descarta poder “iniciar accións legais contra a Plataforma de Afectados polo Polígono Garrida-Pasaxe, por coaccións e inxurias contra a miña persoa”.