O monte Santa Trega conta con catro visitas guiadas diarias de martes a domingo

Visitas Tegra

Ao longo dos meses de xullo e agosto haberá catro visitas guiadas ao día de martes a domingo.
Prazas limitadas e inscrición previa no Museo Arqueolóxico no tel. 690.01.70.38 (tamén WhapsApp) ou un mail a masat@aguarda.es

As visitas guiadas ao Monte Santa Trega que se ofrecen dende o Padroado Municipal de Santa Trega para que os visitantes e veciños podan coñecer mellor o valor arqueolóxico deste monte, disporán nos meses de xullo e agosto de ata catro visitas diarias de martes a domingo.

Neste ano 2022 recuperase a ampla oferta de visitas guiadas, que xa comezou no mes de xuño e que rematará no mes setembro.

Para Rafa Álvarez, Concelleiro de Turismo, é importante promocionar e por en valor o Monte Santa Trega e os seus xacementos arqueolóxicos, así coma o MASAT(Museo Arqueolóxico de Santa Trega), para que os nosos visitantes coñezan todo o patrimonio e a historia dos noso antepasados.

Indicou Rafa Álvarez, que as visitas guiadas deste verán ao Monte Santa Trega, contan cun guía local, experto en historia que traslada os seus coñecementos en cada visita dun xeito sinxelo e animado para que os participantes se “embriaguen” da cultura castrexa e o patrimonio do noso municipio.

A oferta das visitas amplíase nos meses de maior afluencia, xullo e agosto, con visitas de martes a domingo e 4 visitas ao día (12:00h, 13:00h, 18:00h e 19:00h), polo que a oferta de visitas guiadas amplíase para que todos os visitantes interesados teñan a oportunidade de coñecer a cultura castrexa e a nosa paisaxe.

Este ano as visitas guiadas estarán centradas no Castro de Santa Trega, nas áreas escavadas dende o norte ao sur, pero sempre é interesante completar esta actividade coa visita ao MASAT, Museo Arqueolóxico de Santa Trega.

Para ofrecer unha visión máis ampla da zona escavada vaise realizar un percorrido completo dende porta norte ata a porta sur, recorrendo as diferentes áreas escavadas ao longo dos últimos cen anos como as vivendas reconstruídas, a zona de Mergelina, o concheiro,…

As prazas seguen a estar limitadas polo que se precisa de inscrición previa no Museo Arqueolóxico no tel. 690.01.70.38 (tamén WhapsApp) ou un mail a masat@aguarda.es. A visita guiada é gratuíta pero aqueles que accedan ao Monte Santa Trega en vehículo deberán abonar o prezo público.

A duración aproximada é 45 minutos e o punto de encontro é o aparcadoiro da Casa Forestal desde onde se partirá para comezar esta fermosa ruta polo interior do castro escavado.