Ecoloxistas en Acción denuncia que a información da auga está en mans das multinacionais

Ecoloxistas en acción Galiza
  • A calidade da auga para uso de boca debe ser transparente e non condicionada aos intereses das multinacionais que fan negocio cun Dereito Humano e un ben común como a auga.
  • A organización ecoloxista esixe abrir o sistema de información dun ben tan esencial para a vida como a auga á cidadanía.

Ecoloxistas en Acción defende que a auga de billa para beber é imprescindible #ante a emerxencia climática e que o billas son un bo instrumento para que os cidadáns poidan poñer o seu granito de area de forma diaria. Pero é moi importante saber que defender a auga de billa implica tamén ter un organismo regulador centrado na información á cidadanía.

No Estado español a información da auga está agrupada no Sistema de Información Nacional de Augas de Consumo ( SINAC), un órgano dependente do Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade. O SINAC foi creado en 2003 como un sistema de información sanitaria sobre a calidade da auga e saneamento, sustentado nunha aplicación informática a través de internet. Dispón dun comité técnico que é o responsable de explotar e mesmo modificar estes datos, segundo contempla o Real Decreto 140/2003.

A pesar de que este Real Decreto marca que este comité técnico debe estar composto por representantes de usuarias e usuarios, desde a súa creación está formado polos representantes de tres multinacionais da auga; Aqualia, Suez e Canle de Isabel II —que actúa como un concesionario en cidades como Cáceres ou Lanzarote—, ademais de por técnicos dos gobernos rexionais de Andalucía, Canarias, Cataluña, Castela e León, a Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP), os concellos de Madrid e Zaragoza e as subdireccións xerais de Tecnoloxías da Información e de Sanidade Ambiental e Saúde Laboral. É dicir, a multinacionais da auga teñen máis peso que os operadores públicos que non teñen representación (exclúese á asociación de operadores públicos como AEOPAS, CONGIAC, ou AMAP), as Comunidades Autónomas (xa que non están representadas todas) nin as cidades (que son os titulares do servizo) e, por suposto, da cidadanía, que nin sequera ten representación.

O resultado, tal como Tribunal de Contas manifestou no seu último informe de fiscalización ao Sistema de Información Nacional de Augas de Consumo, é un sistema de información inadecuado. Entre as principais críticas do informe, destacan que hai moitos laboratorios que analizan estas mostras de auga que non están certificados —o 53,14 %—, que 1.048 municipios non remitiron informes sobre as súas augas —dos que o 3 % ten máis de 5.000 habitantes— e 13 comunidades autónomas non notificaron as inspeccións sanitarias realizadas.

E case una de cada dez mostras de auga non teñen notificado a súa orixe, nin o seu volume. Tamén que, a pesar das numerosas deficiencias da información achegada, os membros do comité técnico nin sequera reuníronse. Por todo iso, Ecoloxistas en Acción solicita a inmediata reforma deste órgano de información vital que facilita que calquera bulo poida ser malinterpretado pola cidadanía e manifesta:

  • O seu rexeitamento á presenza de entidades privadas en órganos da administración pública, especialmente en asuntos como é o abastecemento e saneamento da auga que son de indubidable titularidade pública.
  • Que o control sobre a calidade das augas de consumo debe ser marcado pola administración e non por quen ten a concesión co máximo obxectivo de facer negocio e reducir custos.
  • Que se abra o Comité Técnico do Sistema de Información Nacional de Augas de Consumo ( SINAC) ás Comunidades Autónomas, aos municipios e á cidadanía.
  • Que se realice un urxente plan de acción para paliar os fallos que sinala o Tribunal de Contas e crear un sistema de información centrado en facilitar a información á cidadanía.