Manual para a limpeza ecolóxica de praias aos concellos das Rías Baixas

Ecoloxistas en acción Galiza
  • Ecoloxistas en Acción presenta a todos os concellos das Rías Baixas un manual de recomendación para realizar unha limpeza das praias de xeito respectuoso co medio ambiente.
  • A organización ecoloxistas agarda que os concellos atendan as súas recomendacións e deste xeito rematar con prácticas moi agresivas para a biodiversidade dos areais.

A sociedade do lecer actual xera unha gran presión sobre os areais, moito máis intensiva coa chegada da época estival, cando se esixe por parte dos usuarios en maior medida unha adecuada calidade hixiénica da area e da auga de baño. Con todo, esta a limpeza non debe supoñer un impacto negativo ao ecosistema natural litoral. O uso de maquinaria pesada (pas escavadoras e máquinas cribadoras), co fin de realizar unha limpeza exhaustiva, pode provocar unha redución dos sedimentos e unha alteración da biodiversidade existente, producindo un impacto máis significativo naquelas praias con sistemas dunares.

As algas e fanerógamas, que ás veces son consideradas como sucias e molestas tras ser depositadas polas mareas periodicamente nas praias de Galicia, son en realidade o hábitat e o alimento de gran número de especies de pequeno tamaño, cuxa existencia depende totalmente da chegada dos  arribazones posto que as praias carecen de vexetación. Ademais, son a base de todo un sistema e unha pirámide trófica que actúan como hábitat exclusivo e recurso alimenticio de numerosos invertebrados, tales como crustáceos, insectos e outros grupos que non supoñen ningún risco para a saúde humana e cuxo nicho se atopa ligado de forma practicamente exclusiva a estes acúmulos.

A importancia da presenza destes organismos, non reside tan só en que por si mesmos achegan riqueza e diversidade biolóxica ás praias, senón que tamén supoñen a fonte de alimento de distintas aves de enorme interese ecolóxico, algunhas delas en risco de desaparición en Galicia como o Chorlitejo patinegro (Charadrius alexandrinus).

A limpeza mecanizada das praias de forma exhaustiva e sen aplicar criterios  geomorfológicos e ambientais de xestión non só reduce a biodiversidade costeira, tamén altera os perfís de praia e provoca unha perda de sedimentos. A  compactación producida polo paso continuado da maquinaria pesada favorece a entrada da ondada, incrementando os procesos  erosivos. Doutra banda, a limpeza mecanizada desestabiliza o pé de noiro de en zonas dunares, coa consecuente eliminación vexetal, facilitando a acción directa do vento no seu proceso erosivo. Ademais, a retirada de  plantones afecta negativamente as dunas embrionarias, xa que estabilizan de forma natural o sedimento.  

A todo isto, únese a retirada involuntaria dun gran volume de area retida polas algas, que se produce ao recoller estas de forma mecánica. Aconséllase que as algas se retiren de forma manual, pero nunca con medios mecánicos xa que arrasan con toda a riqueza que conleva. En caso da total retirada das algas, sería aconséllase depositalas nalgún lugar outro lugar da mesma praia.

“O concepto de sucidade non pode asociarse á presenza dos  acúmulos de algas que cumpren un notable papel ecolóxico. Trátase de ver as praias como enclaves naturais que teñen a súa propia dinámica biolóxica, e non como meras extensións de area case estéril.” -resalta Ana Prado, bióloga e voceira da área marina de Ecoloxistas en Acción