Asínase a acta de replanteo da obra de rehabilitación interior do antigo edificio do Concello, como nova biblioteca pública de Salvaterra de Miño

Nova biblioteca en Salvaterra de Miño

Esta semana asinábase  dentro do antigo edificio do Concello de Salvaterra de Miño, por parte da Xunta de Galicia e os técnicos, a acta de replanteo da obra de rehabilitación para a creación da nova Biblioteca Pública, que comezará en breve.

Esta obra executarase a través do “Plan Hurbe” 2019-2020  da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda a través da Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo e o Concello de Salvaterra de Miño que fará a súa aportación a través do Plan Concellos da Deputación de Pontevedra, cun prazo de execución de 9 meses.

As obras principais serán o acondicionamento do espazo interior da antiga edificación do Concello, dotando ao edificio de todas as esixencias coa demolición e creación de novas escaleiras, a instalación dun ascensor, substitución do forxado da primeira planta e do pavimento,  dos revestimentos actuais, tabiquería divisoria  e do falso teito que permitirá crear un espazo dinámico e adaptado as necesidades actuais da poboación do municipio.

A  biblioteca pretende dar resposta á nova demanda, creando unha zona específica para os máis cativos na primeira planta que permitirá adaptar as actividades que se realizan dun xeito máis dinámico e interactivo cos nenos e nenas a través de obradoiros e outras actividades.  Nesa mesma planta irá ubicada a zona de consulta tanto de libros como de informática.  O segundo andar estará reservado a zona de estudo e contará cunha sala independente que permita preparar presentacións e traballos en grupo.