Mondariz prevé un aforro de 43.000 € co cambio de provedor de enerxía eléctrica

Concello Mondariz

O Goberno municipal levou ao Pleno da Corporación Municipal o proceso de adxudicación dun novo contrato para a subministración de enerxía eléctrica

Os esforzos para gañar eficiencia na subministración de servizos municipais básicos como a luz son constantes, como demostra tamén o cambio a LED de toda a rede municipal de alumeado público previsto para este ano

Unha das liñas estratéxicas do Goberno municipal de Mondariz na presente lexislatura é gañar eficiencia na subministración dos servizos públicos máis básicos, tanto a través de investimentos que melloren as infraestruturas como a través do cambio de provedores. No último ano traballouse intensamente na análise da factura eléctrica municipal e do mercado enerxético para buscar alternativas que posibilitaran un aforro neses gastos correntes. Este esforzo político e administrativo permitiu acadar un novo contrato de subministración a través do Acordo Marco realizado pola FEMP (Federación Española de Municipios e Provincias) que, segundo o prezo da luz de 2021 tomado como referencia, asegura un aforro anual de 43.000 euros.

Este novo contrato para a subministración de enerxía eléctrica foi votado na última sesión do Pleno da Corporación Municipal, celebrada esta semana, resultando aprobado con cinco votos favorables (BNG, PSOE e Ciudadanos) e cinco abstencións (Alternativa por Mondariz e Partido Popular).

Investimentos para un maior aforro da factura eléctrica municipal

Para este ano 2022 está previsto que o Concello de Mondariz desenvolva os catro proxectos de aforro e eficiencia enerxética aprobados polo IDAE (Instituto para a Diversificación e o Aforro de Enerxía), organismo dependente do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico que canaliza fondos europeos. Estes proxectos, que están financiados nun 80% con fondos europeos correspondentes o período 2014-2020, están relacionados co cambio a LED de toda a rede municipal de alumeado público e a mellora de elementos básicos como os cadros eléctricos.

“É un investimento histórico que supera o millón e medio de euros e permite un aforro do 70% na factura eléctrica municipal, que antes da subida da luz xa rondaba os 200.000 euros”, explica Xosé Emilio Barros, alcalde de Mondariz. “É unha modernización integral de infraestruturas básicas que ningún Goberno municipal das últimas décadas afrontou e que beneficiará ao Concello de Mondariz durante moito tempo”, destaca.

Na lexislatura anterior xa se tramitara un proxecto de instalación de luminarias LED a través dun programa da Deputación de Pontevedra, que está en vías de execución por problemas derivados da propia planificación do proxecto. Trátase da instalación de luminarias LED en 134 puntos de luz dos barrios de Lordelo e Aboal, na parroquia de Toutón, que non inclúe a renovación dos cadros eléctricos. “A diferencia é que agora é o propio Concello de Mondariz quen promove e controla os proxectos, abarcando todos os elementos da rede que é necesario renovar para acadar a eficiencia enerxética que se busca”, sinala Barros. “Ademais, o cambio a LED da rede municipal de alumeado público vai chegar a todas as parroquias, sen deixar a ningunha atrás”.

A pesar de que estes proxectos están financiados nun 80% pola Unión Europea, o esforzo económico e administrativo do Concello de Mondariz é considerable; todo un desafío para un concello que a día de hoxe non chega a 5.000 habitantes e ten recursos moi limitados. “Estamos traballando intensamente na xestión financieira destes proxectos para acadar a solución máis axeitada. Obviamente é un esforzo político e administrativo enorme, pero cando chegamos ao Goberno, en 2019, os fondos europeos do período 2014-2020 estaban a piques de rematar e tiñamos a responsabilidade moral de aproveitar esta oportunidade para o ben de Mondariz”, sinala Barros. “Varios concellos da comarca accederon a estes fondos europeos durante o período 2014-2020 e xa modernizaron as redes municipais de alumeado público cos resultados esperados. É un investimento que se vai amortizar rapidamente polo aforro que supón na factura eléctrica municipal”.