A negativa do PP á iniciativa de rehabilitar o edificio Pais-Baladrón para desfrute público

BNG A Nova Peneira

A iniciativa, que gozou de respaldo popular masivo, como demostran as 1.247 sinaturas recadadas, buscaba transformar un edificio en desuso nun espazo comunitario vibrante, capaz de albergar actividades que enriquecerían a vida da veciñanza

A decisión do goberno local de Marín, liderado polo Partido Popular (PP), de non apoiar a proposta do Bloque Nacionalista Galego (BNG) para revitalizar o Edificio Pais-Baladrón pero vistos o recursos económicos do concellos e outras necesidades noutros edificios do Concellos eu outros proxectos, constitúe unha oportunidade perdida para a comunidade e un reflexo das prioridades desaxustadas do goberno en canto á conservación do patrimonio cultural e ao fomento do benestar social. A iniciativa, que gozou de respaldo popular masivo, como demostran as 1.247 sinaturas recadadas, buscaba transformar un edificio en desuso nun espazo comunitario vibrante, capaz de albergar actividades culturais, educativas e sociais que enriquecerían a vida cidadá.

Unha enquisa realizada entre os veciños de Marín reitera a alta estima que a comunidade ten polo seu patrimonio histórico, cun 98,4% dos participantes recoñecendo a importancia da súa preservación e un 95,4% considerando viable e positiva a rehabilitación do Edificio Pais-Baladrón para albergar servizos públicos. Estes resultados non só destacan o respaldo masivo da poboación, senón tamén a variedade de propostas para o uso futuro do espazo, incluíndo funcións como unha nova biblioteca, a centralización dos servizos públicos, un novo espazo cultural no que teña cabida o museo do mar, entre outras.

A negativa a avanzar con este proxecto, expresada no pasado pleno celebrado o 14 de marzo, despois de recoñecer o Sr. Santos Costa que “é unha moi boa idea adquirir este edificio e de feito foi unha proposta que nós levabamos tamén no noso programa electoral de fai uns anos”, non só ignora a vontade da veciñanza, senón que tamén subestima a importancia de preservar e revalorizar os nosos recursos históricos como piares da identidade local e como motores de desenvolvemento. Esta actitude do PP evidencia unha falta de visión a longo prazo e unha ausencia de compromiso coa comunidade, deixando pasar unha oportunidade para demostrar liderado na protección do patrimonio e na promoción da participación cidadá.

A proposta, que incluía unha oferta condicional de compra do edificio por 250.000 euros, que implica un esforzo do 1,53% sobre o orzamento municipal 2024, e un detallado plan técnico para a súa rehabilitación, atopouse cun obstáculo nas afirmacións de restricións financeiras por parte da administración municipal. Esta postura persistiu mesmo fronte a varias alternativas de financiamento presentadas polo BNG para superar precisamente estes desafíos económicos, creando a percepción dunha resistencia infundada por parte do goberno local ante unha clara oportunidade de mellora da localidade.

A reticencia do PP a avanzar con esta iniciativa, a pesar das claras vías de financiamento, un calendario de actuacións planificado en varias fases (adquisición, rehabilitación e adecuación e posta en servizo) e o amplo apoio comunitario manifesto, reflicte unha desconexión preocupante entre o goberno e as aspiracións e necesidades da comunidade que representan. En tempos nos que a conservación do patrimonio e o desenvolvemento comunitario deberían ir da man para fomentar un futuro máis rico e integrador, decisións como esta marcan un retroceso e unha miopía que a sociedade non pode permitirse.

Xorde, polo tanto, un chamamento á reconsideración desta decisión, buscando unha alternativa que promova a conservación deste importante activo cultural.