Os sufrimidores da última milla
Novas

Os sufrimidores da última milla

A distribución e reparto das mercadurías converteuse nun grave problema planetario pola súa contribución ao quecemento global sendo responsable de case un terzo das emisións de gases de efecto invernadoiro. Nas cidades, onde se realiza a última milla da distribución, ao problema climático, que provoca preto do 30% do total das emisións de gases contaminantes, engádese a axitación do tráfico que xenera o derradeiro eslabón do reparto das mercadorías. […]

Artigo de opinión A Nova Peneira
Artigos de opinión

Un Plan de Choque Social para Galicia

Estamos ante un escenario global catastrofico, o COVID-19 está a acelerar elementos da crise económica que xa se viña anunciando, cun maior impacto destructivo. Fronte a crise debeda, hoxe temos unha crise da economia real […]