Comunicación dos sindicatos comerciais CCOO e UGT despois reunión coa delegada da Xunta de Galicia en Vigo

Concello de Vigo A Nova Peneira

Hoxe unha representación dos pensionistas e dos sindicatos xubilados de CCOO e UGT encabezados polos seus líderes Tito Ucha e Juan Fontela mantiveron unha reunión coa delegada da Xunta en Vigo Doña Corina Porro.

Esta reunión, froito da concentración de ambos os sindicatos no edificio da Xunta o día 18 e a entrega da reclamación presentada na que se critica a non solicitude por parte da Administración autonómica dos dereitos previstos na Constitución e desenvolvida. na Lei 39/2006 de dependencia, lei que garante o dereito das persoas dependentes a envellecer en condicións materiais xustas, socialmente dignas e sanitarias adecuadas. Estes dereitos están a infundir flagrantemente no caso da área de Vigo. Isto reflíctese no feito incontestable de que, desde 2009, cando o PP volveu ao goberno da Xunta de Galicia, non se incrementou a oferta pública en Residencias para Maiores mentres aumentou significativamente a oferta de prazas privadas con custos superiores aos 2000 e inalcanzable para a maioría dos pensionistas.

O escandaloso resultado é que polo momento o 80% das prazas ofertadas son privadas e que nas moi poucas residencias públicas as listas de espera para obter prazas son superiores a dous anos. Neste encontro, UGT e CCOO, insistimos na nosa proposta para reverter o modelo actual, no que a iniciativa privada, impulsada polo motivo de ánimo de lucro, explota un servizo como un negocio que move 3.5 millóns de euros en España. ao ano, mentres se busca que o sector público siga sendo algo residual, como unha especie de caridade para os máis pobres, en contra da Lei de dependencia que estabece que ter unha praza pública accesible en custos e protección das necesidades dos cidadáns é un dereito garantido pola Administración para todas as persoas maiores para envellecer dignamente. Por todo isto propoñemos:

1. Á vista da necesidade de prazas públicas, deberase elaborar un Plan para a construción das 400 novas prazas que precisa a área de Vigo con absoluta urxencia. Así, a promesa de máis de tres anos non cumpriu construír unha residencia de 150 prazas e o compromiso, de inmediato e a curto prazo, de facer propostas para a construción de novas residencias durante o ano 2020 ata cubrir o 1. 400 prazas necesarias.

2. Que se elabore un plan para acabar co escándalo das listas de espera e que se cumpra o disposto na Lei de dependencia e que se cumpra o seu cumprimento no ámbito da Xurisdición Social.

3. Que o Consello Galego das Persoas Maiores, creado polo anterior goberno da Xunta, sexa lanzado polo goberno galego, para que os seus representantes poidan participar democráticamente e institucionalmente nas políticas promovidas pola Administración autonómica.

4. Que se mellore o Servizo de Inspección das Residencias de Maiores, tanto públicas como privadas, controlando as condicións laborais das 16.000 persoas, na súa maioría mulleres, que actualmente empregan o sector en Galicia, cumprindo a relación de persoal cualificado / Prazas establecidas, na Lei.

5. Que as Persoas Maiores sexan situadas no centro do Sistema Nacional de Saúde, garantindo o seu debido financiamento.

A delegada da Xunta, dixo descoñecer o documento presentado no Rexistro da Xunta en Vigo por CCOO e UGT o día 18, pero compartiu a necesidade de dar un impulso ás demandas en dependencia, especialmente no que se refire ás grandes dependentes e comprometeuse que, unha vez estudadas as nosas demandas, a manter unha nova reunión ao longo de xaneiro.

UGT e CCOO pola nosa parte trasladamos a proposta de destinar a parcela propiedade da Xunta de Galicia para a construción dunha residencia para persoas maiores con distintos graos de dependencia, en función das novas tendencias avanzadas en Europa, na que as persoas están.