‘Sen biodiversidade non hai vida’

Ecoloxistas en acción Galiza

A comunidade científica alerta de que actualmente un millón de especies atópanse ameazadas de extinción. A destrución dos nosos ecosistemas ten consecuencias fatais para a supervivencia do planeta e a especie humana

España é un dos puntos quentes de biodiversidade máis importantes do planeta e o territorio que máis contribúe á protección de ecosistemas dentro da Unión Europea.

Ecoloxistas en Acción presenta a súa campaña ‘Sen biodiversidade non hai vida’, que contemplará diversas accións e iniciativas ao longo deste ano.

Para a organización ecoloxista 2020 será o ano da biodiversidade e envorcará boa parte dos seus esforzos en lograr que a súa conservación sexa unha prioridade para o novo Goberno e para a maioría da sociedade.

Ecoloxistas en Acción pon en marcha a campaña ‘Sen biodiversidade non hai vida’. Entre os seus obxectivos inclúe concienciar sobre a importancia da conservación da biodiversidade a unha sociedade civil que descoñece a magnitude do problema e reclamar ao Goberno español a adopción de medidas contundentes para actuar contra a perda de biodiversidade. Para iso, a organización ecoloxista lanza unha páxina web específica, unha primeira campaña en redes sociais que inclúe un vídeo instando á mocidade á mobilización pola defensa da biodiversidade e unha exposición, que este ano se expoñerá en varias cidades, tanto en espazos sociais como en centros escolares.

O Goberno español comprometeuse en 2010, como parte do Convenio sobre a Diversidade Biolóxica de Nacións Unidas, a “deter a perda de biodiversidade e a degradación dos servizos  ecosistémicos, e a restauralos na medida do posible para 2020”. Como Ecoloxistas en Acción xa adiantou, España incumprirá este importante compromiso debido a que ningún dos gobernos existentes neste período tomou as medidas necesarias para tentar cumprilo.  Ante a inactividade dos gobernos, a organización ecoloxista fai un chamamento á sociedade para que se conciencie sobre a necesidade de tomar medidas para deter a emerxencia ecolóxica, composta principalmente pola perda de biodiversidade e o cambio climático, ameazas intimamente relacionadas, e mobilícese para esixir a conservación da biodiversidade mariña e terrestre da que todos os seres humanos dependemos para a nosa supervivencia.

O último informe da Plataforma Intergobernamental sobre Biodiversidade e Servizos  Ecosistémicos ( IPBES) advirte de que o 90 % das especies vexetais dependen da  polinización animal, principalmente de insectos. O papel dos insectos na conservación da biodiversidade é fundamental. Por iso, Ecoloxistas en Acción fai especial fincapé na grave situación na que estes se atopan. A campaña ‘Sen biodiversidade non hai vida’ inclúe unha acción comunicativa de sensibilización en defensa dos insectos que se presentará en marzo, e promove así mesmo unha iniciativa contra os praguicidas, unha grave ameaza para a biodiversidade e para a saúde humana, mediante unha Iniciativa Cidadá Europea (ICE) recóllense firmas para que o Parlamento Europeo lexisle unha progresiva redución do uso de praguicidas.  2020 é un ano marcado pola celebración do Cume de Biodiversidade ( COP15). Ecoloxistas en Acción participa na elaboración do Marco Global de Biodiversidade deberase aprobar en outubro en China e no seguimento das múltiples iniciativas e reunións que sobre biodiversidade desenvolveranse este ano.

España é un dos puntos quentes de biodiversidade máis importantes do planeta e o territorio que máis contribúe á protección de ecosistemas dentro da UE. A correcta xestión destas áreas protexidas é fundamental para deter a perda de biodiversidade, na actualidade insuficiente. Dentro da campaña ‘Sen biodiversidade non hai vida’ Ecoloxistas en Acción elaborará un estudo e definirá propostas para que os espazos naturais protexidos sexan máis eficaces para lograr este obxectivo. A organización ecoloxista pretende que durante 2020 increméntese substancialmente a sensibilidade da sociedade e que o Goberno de España, particularmente a Vicepresidencia para a Transición Ecolóxica, adopte medidas contundentes para deter a perda de biodiversidade. Como advertiu a ONU, só quedan 10 anos para facelo.