O Concello de Tomiño abre o prazo para solicitar as axudas de compra de libros e material escolar

Concello de Tomiño A Nova Peneira

Ademais, existe un Fondo Solidario para préstamos nos cursos 4º e 6º de Primaria; 3º e 4º de Secundario e Educación Especial

Tomiño, 27 de maio de 2020

A Concellería de Educación vén de publicar o proceso para solicitar as axudas de material e libros de texto para o curso 2020-2021.

As axudas para a compra de material son, tanto para Educación Primaria, Secundaria e Educación Especial. As axudas para a compra de libros, en cambio, son para os seguintes cursos: 1º, 2º, 3º e 5º de Primaria e E. Especial (e 5º no caso de que non participenen EDIXGAL).

O prazo para presentar as solicitudes comezou o 20 de mio e permanecerá aberto até o 19 de xuño. O impreso necesario pode recollerse nos propios concellos ou a través de internet, en sede.xunta.gal (código de procedemento ED330B), acompañado de DNI, copia do libro de familia e, exepcionalmente, certificado de convivencia, grao de discapacidade, etc.

A forma de presentación será preferentemente a travésde internet,aínda que no caso de Educación Primaria, poden presentarse tamén nos centros educativos, con cita previa. Otras canles son a través da sede electrónica da Xunta antes citada, ou ben, por correo electrónico cos documentos escaneados.

En Secundaria, pode presentarse a solicitude e documentación por medio de correo electrónico do IES Antón Alonso Ríos, ou pola sede electrónica da xunta co mesmo cúdigo de procedemento.

Ademais, existe un Fondo Solidario para préstamos nos cursos 4º e 6º de Primaria; 3º e 4º de Secundario e Educación Especial.