A recuperación cívica da memoria no Val de Miñor

Memorial de Fernando Casás na Volta dos Nove (Arquivo IEM)
Memorial de Fernando Casás na Volta dos Nove (Arquivo IEM)
Carlos Méixome

O presente texto é o resultado da fusión, reelaboración e actualización de tres textos xa publicados, dous deles en Murguía Revista Galega de Historia: “As fosas de San Xián-O Rosal. Un modelo de exhumación”, nº 23-24 (xaneiro-decembro, 2011), pp. 97-124 e “Algunhas consideracións ao abeiro das exhumacións das fosas de San Xián (O Rosal) e unha addenda” nº 34 (xaneiro-decembro, 2016), pp. 77-91; e de “La recuperación cívica de la memoria en el Val Miñor” en Fernández Prieto (ed.): Memoria de guerra y cultura de paz en el siglo XX. Ediciones Trea, Xixón, 2012, pp. 219-228.

https://pedogalinheiro.blogspot.com/2020/06/a-recuperacion-civica-da-memoria-no-val.html