Informe de análise da situación e propostas para a conservación dos insectos

Informe de análise da situación e propostas para a conservación dos insectos

Ecoloxistas en Acción e a Asociación Española de Entomoloxía presentaron un estudo para lograr que desde as administracións adóptense as medidas recomendadas pola ciencia para protexer aos insectos.

Os insectos son o grupo faunístico máis diverso do planeta. Calcúlase que existen 1.000.000 de especies de insectos, que xogan un extraordinario e valioso papel ao desempeñar tarefas craves na polinización, o ciclo de nutrientes e as cadeas alimenticias de moitas especies. Son, ademais, un dos piares dos ecosistemas.


Os insectos áchanse en claro declive, xa que se estima que a súa taxa de extinción pode ser ata oito veces máis rápida que a de mamíferos, aves e réptiles. Os insectos polinizadores realizan un papel especial tanto para a flora silvestre como para moitos cultivos, polo que a súa desaparición sería especialmente preocupante, con graves consecuencias económicas.

Achegamos o informe ‘Análise da situación e propostas para a conservación dos insectos’ en castelán e en galego. Un documento que inclúe medidas que favorecen a recuperación das decimadas poboacións de insectos, o cal repercutirá moi positivamente na conservación de aves, mamíferos, réptiles e toda a biodiversidade, e por tanto no benestar do planeta.