O BNG propón unha iniciativa para revitalizar o solar de Méndez Núñez

O BNG propón unha iniciativa para revitalizar o solar de Méndez Núñez

Lucía Santos lidera unha proposta para converter o solar de Méndez Núñez nun espazo urbano, respondendo así á demanda cidadá por melloras urbanas e áreas de lecer no centro de Marín.

Ante a urxente necesidade de ofrecer unha solución para a comunidade ao deteriorado solar da rúa Méndez Núñez, situado a poucos metros da Casa Consistorial e en desuso desde o seu proceso de demolición no 2017, o Bloque Nacionalista Galego (BNG) presentou unha moción que busca negociar un convenio temporal cos propietarios das parcelas. Esta proposta emerxe como unha resposta directa á demanda cidadá de melloras urbanas e espazos de ocio na zona central de Marín.

O plan do BNG inclúe a creación dun espazo dual: unha ampla zona verde de aproximadamente 1.800 metros cadrados, xunto cun aparcadoiro disuasorio cunha capacidade estimada para 120 vehículos, estendéndose sobre unha área de preto de 2.800 metros cadrados. Este proxecto aspira a enriquecer a estética e funcionalidade da zona central de Marín, ofrecendo simultaneamente un espazo de lecer para a veciñanza e unha solución á crecente necesidade de aparcamento na localidade.

Para acadar un acordo beneficioso para todas as partes implicadas, o BNG propón incentivos atractivos para os propietarios das parcelas, incluíndo a exención do Imposto sobre Bens Inmobles (IBI) ou unha fórmula equivalente, así como o compromiso por parte do Concello de asumir a responsabilidade pola limpeza e mantemento do espazo. Ademais, este convenio de cooperación tamén incluiría termos para a devolución das parcelas aos propietarios cando sexan requiridas para futuros desenvolvementos urbanísticos.

A proposta contempla unha intervención de baixo impacto económico para o Concello, prometendo un beneficio substancial para a comunidade. Incluiría a limpeza completa do terreo, a eliminación de escombros, e a instalación de infraestruturas básicas que faciliten o goce público do espazo, tales como iluminación adecuada, bancos para descanso e un deseño paisaxístico que integre harmoniosamente a zona verde co novo aparcadoiro.

Parte da zona verde, especialmente aquela situada fronte á rúa Méndez Núñez e de pouca pendente, podería destinarse á instalación puntual de postos ambulantes para aliviar a conxestión en áreas como a alameda Rosalía de Castro ou a beirarrúa da Avenida de Ourense durante eventos ou festas. Ademais, hai unha predisposición positiva por parte dos propietarios para chegar a un acordo nos termos propostos, o que marca un paso adiante na consecución deste proxecto.

O BNG presentará esta iniciativa no próximo pleno municipal de abril, urxindo ao goberno municipal a comezar inmediatamente as negociacións para adecentar e revitalizar esta área clave no centro de Marín.