O alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro, deu a coñecer as delegacións de funcións nos membros do seu equipo de goberno

Concello de Tui A Nova Peneira

Nomeou tamén as tenencias de alcaldía e os membros da Xunta de Goberno Local.

Tui. Martes, 25 de xuño de 2019.

A través dunha Resolución da Alcaldía a distribución de funcións queda como segue: María Yolanda Rodríguez Rodríguez: Urbanismo, Facenda e parque e xardíns, Rafael Estévez Martínez: Deporte e Medio Rural, José Ramón Magán Rivera: Persoal, Seguridade e Protección Civil, Ismael Diz Garrido: Servicios Sociais e Medio Ambiente, Laureano Alonso Álvarez: Turismo e Camiño de Santiago, Novas Tecnoloxías e Patrimonio, María Sonsoles Vicente Solla: Ensino e Cultura. Ana María Núñez Álvarez: Emprego e Formación, Igualdade e Xuventude e Javier Rodríguez Gómez: Parque Móvil.
A dirección e xestión das areas de Eurocidade, Relacións Supramunicipais, Cordinación de Proxectos e Vías e Obras, serán competencia da alcaldía
Por outra banda tamén resolveu Enrique Cabaleiro, nomear as tenencias de Alcaldía como se detallan a continuación: 1º Tenencia de Alcaldía: Rafael Estévez Martínez, segunda tenencia: María Yolanda Rodríguez Rodríguez, 3ª Tenencia: Jose Ramón Magán Rivera e 4ª : Laureano Alonso Álvarez.
Finalmente a Xunta de goberno local estará composta por: Enrique Cabaleiro, Rafael Estévez, María Yolanda Rodríguez, José Ramón Magán, Ismael Diz e Laureano Alonso.