Semente de liberdade republicana

Manuel Alfonso Estévez. Historia viva de Fornelos da Ribeira
Manuel Alfonso Estévez

Este é un emocionado homenaxe a través de “A Nova Peneira”, paratódolos mestres e mestras, vítimas da liberdade, da xustiza,perseguidas, detidas, torturadas, encarceradas, xulgadas e non,asasinadas polo chamado “Alzamento Nacional” na nosa comarca doCondado de Salvaterra, para que o espírito dos nosos mortos sobrevivanna memoria, como defensores da legalidade, cuxa vida lles foi arrebatadae que permanecen na nosa memoria a pesares do tempo transcorrido.

Para todas elas e eles, Paz, Liberdade, Democracia e Xustiza, que deberaestar gravada en pedra, cos seus nomes e apelidos, por seguir formandoparte da Nosa Historia, reparando a dignidade que lles foi arrebatadapola traxedia daquela imperdoable vergoña histórica.

A operación “limpeza como castigo espiritual”, castigo de Deus,queimportou a moitas vidas torcidas, os levou a esa represión física,económica de morrer e sobrevivir, para levar mellor as penas, porque aIgrexa, coa súa xerarquía, e os católicos, tiñan o deber de manter araía a tódolos roxos e ateos, que souberon desafiando aquela “OrdeSocial”.

Entre outros, estaban a “nata do Maxisterio progresista e laico”. Depurados:

Raimundo Carlos Santos Cobas, veciño de Fornelos da Ribeira.

César Álvarez Novás.

José Álvarez Vilar, de Lourido, quen me ensinou a ler e escribir.

Nieves Adrio Sobrido, de Angoares.

 Jesús Bernárdez García, de Ponteareas.

Jose Bértolo Abril, de Ponteareas.

Justo Estévez Justo, de Salceda de Caselas.

Rogelio Farto Bravo, de Alxen.

Ignacio Ramírez Pérez, de Ponteareas.

José Vieitez Iglesias, de Cristiñade.

Segundo Eiras Abad, de San Mateo.

Joaquín Martínez Pereira, de Santiago de Ribarteme.

Avelina Sabel Otero, mestra de Fornelos da Ribeira.

Posiblemente algúns mais, dos que non teño datos.

Mais que medo houbo desenganos e decepción, segundo Anxo S. Porto Ucha(1.994 / 2.003 / 2.005).

Seguen:

Manuel Rodríguez Martínez, industrial, veciño de Fornelos da Ribeira.

Manuel Monteagudo Rodríguez, xulgado en Vigo, con prisión de 15 anos.

Abundio Ledo Gómez, de Fornelos da Ribeira.

 Manuel Mariño, alcalde de Salvaterra, fuxido a Bos Aires.

José Troncoso Rodríguez, capataz, asasinado en Sela.

Gabino González Martinez, serrador, ferido con arma de fogo.

Luís Carrera Castro, serrador, executado por sentenza.

José Domínguez González, xornaleiro, con pena de morte.

Vicente Domínguez Vilar,carpinteiro, con pena de morte.

José González Montero, executado por sentenza.

Manuel Romero Márquez, canteiro, executado por sentenza.

Antonio Martínez Soto, ferreiro, executado por sentenza.

 Antonio Alfonso Domínguez, xornaleiro, executado por sentenza.

José da Silva González, canteiro, portugués,veciño de Fornelos daRibeira.

Urbano Gómez González, executado por rebelión militar.

Feliciano Puente Martínez, peón, con sentencia de prisión. Morreu nacadea.

José Márquez Grovas, xornaleiro, preso na Illa de San Simón.

Todos vimos desta sociedade de consumo, fronte aos 50 anos de fame emiseria, especialmente dos 40 anos de esquecemento e des información,por parte da mesma sociedade, con mestres depurados, polo perfilideolóxico da nova escola, cos informes da Garda civil e da Inspecciónda Primeira Ensinanza, publicados no Boletín Oficial, da provincia,17-01-1.936, etc. E, traballadores arrebatados pola súa condiciónsocial, por defender a legalidade e liberdade, contra a liberdadeimposta. Para todas e todos eles, o noso respecto e consideración. Quea Nova Peneira, serva de portavoz para dalos a coñecer.