Recollida firmas rúa Antonio Facorro da Cañiza

A Cañiza, 06 de setembro de 2022

O pasado venres 02 de setembro, os comerciantes e empresarios da rúa Antonio Facorro ante a contratación do proxecto de Humanización da Rúa Antonio Facorro da Cañiza, presentaron no concello mais de 900 firmas nas que manifestaban que se conte co súas aportacións para levar a cabo o proxecto de humanización da Rúa.

Desde o momento que se coñeceu o proxecto presentado no se que se baseou a solicitude da subvención solicitada a Deputación, o rexeitamento foi total por parte de todos os comerciantes e empresarios da rúa Antonio Facorro, así como os das rúas lindeiras e contiguas, ata o punto que a presión exercida levou ao alcalde a realizar unha reunión o día 27 de xuño, no que explicou aos veciños da rúa Antonio Facorro que se empezaba de cero a redacción do proxecto agora coa empresa adxudicataria do contrato

Na reunión mantida no salón de plenos, o alcalde comprometeuse a atender as peticións realizadas polos comerciantes, a iniciar o proxecto de cero reorganizando os espazos e realizar unha nova reunión para a exposición do proxecto final antes da súa aprobación definitiva, pero unha vez mais ante a actitude do alcalde todo parece indicar que non vai a facer caso os empresarios e comerciantes da zona.

Os empresarios e comerciantes manifestaron estar a favor da redacción dun proxecto de mellora da seguridade viaria e humanización da rúa na que se substitúan os servizos necesarios, que se humanice con beirarrúas mais anchas dotadas de novo mobiliario urbano, árbores e iluminación.

Dado que a rúa ten suficiente anchura entre fachadas e por outras moitas razóns, SOLICITAMOS ao concello que dito proxecto cumpra sempre coas seguintes premisas de maneira obrigatoria:

  1. Mantemento dos dous sentidos de circulación do trafico de vehículos.
  2. Mantemento das actuais zonas de aparcamento nos dous sentidos de circulación.
  3. Habilitación de mais zona de carga e descarga
  4. Habilitación de unha zona de parada do autobús escolar segura.

A pesar das 900 sinaturas recollidas parece que o alcalde vai a seguir coa súa teima de facer un proxecto de humanización en contra dos intereses económicos e comerciais dos empresarios da Rúa.