“Servizo Público ou Intereses Partidistas? A Senadora Nidia Arévalo e o seu Impacto en Porriño”

David Alonso Secretario Xeral do PsdeG no Porriño

Destácase dentro da postura dos senadores do Partido Popular, especialmente de figuras como Nidia Arévalo, alcaldesa dun Concello limítrofe con Porriño que forma parte da comarca da Louriña. Esta situación convida a unha avaliación crítica da responsabilidade e da coherencia dos representantes políticos, así como a un exame detido das implicacións das súas accións na gobernanza local e nacional.

O trasfondo desta contenda remóntase a o proceso marcado polas restricións impostas pola Lei de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira e a perda de 1.250.000€ de financiamento para o Concello do Porriño e 919.000€ para o Concello de Mos. Neste marco legal, os obxectivos de déficit e débeda pública establecidos polo Consello de Ministros, en concordancia coas directrices europeas, delinean o rumbo da xestión financeira das administracións locais. Con todo, a flexibilidade outorgada ás comunidades autónomas e entidades locais vése obstaculizada pola obstinada oposición do Partido Popular e outros grupos da dereita política.

Neste contexto, a actuación dos senadores do Partido Popular adquire especial relevancia. É aquí onde xorde o interrogante sobre a coherencia e a responsabilidade de figuras como Nidia Arévalo que comparte likes e publicacións edulcoradas con Alejandro Lorenzo ¨Caroca¨ Alcalde do Porriño.

Preguntome como Arévalo cuxas decisións no Senado foron consistentemente contrarias aos intereses de Concellos da Louriña . ¿Como xustificar a súa negativa a respaldar medidas que poderían beneficiar non só a Porriño, senón tamén o seu propio Concello? ¿Qué motivacións subxacen detrás desta postura aparentemente contradictoria, que pon en entredito o seu compromiso coa veciñanza?

As visitas continuas da alcaldesa Arévalo a Porriño adquire así unha dimensión cargada de significado. ¿Como explicar a súa postura ante os porriñeses, a quen visita coa carga de ter contribuído á redución da súa capacidade de financiamento e de poder dispor de melores servizos públicos? ¿Como reconciliar a súa responsabilidade como representante política coa realidade de ter obstruído iniciativas que poderían ter mellorado a vida de milleiros de cidadáns.

de vida de todos os cidadáns. Con todo, cando esta nobre misión vése eclipsada por intereses partidistas e cálculos políticos, os verdadeiros beneficiarios deixan de ser a cidadanía e pasan a ser os propios partidos e os seus dirixentes. Esta realidade é tan desalentadora como preocupante, xa que socava os cimentos mesmos da democracia e da participación cidadá.

É imperativo, polo tanto, que os representantes políticos asuman a responsabilidade que lles corresponde e actúen en consonancia cos principios éticos e democráticos que fundamentan o noso sistema político. As visitas da alcaldesa Arévalo a Porriño debería ser unha oportunidade para a reflexión e o diálogo para o PP e a alcadesa de Mos, un espazo onde os cidadáns poidan expresar as súas inquedanzas e expectativas, e onde os líderes políticos poidan demostrar o seu compromiso co servizo público e o benestar colectivo.

En última instancia, o desafío que enfrontamos como sociedade non é simplemente resolver disputas partidistas ou aprobar orzamentos municipais, senón construír unha cultura política baseada no respecto, a responsabilidade e a colaboración. Só así poderemos aspirar a un futuro no que a política sexa verdadeiramente un instrumento de cambio e progreso, e onde os intereses da cidadanía estén sempre en primeiro plano.