30 anos tarde

Artigo de opinión A Nova Peneira
Pedro M. Cortegoso Gago Artigo Opinión A Nova Peneira
Pedro M. Cortegoso Gago Traballador do Centro de Saúde de Moaña

Recentemente foi presentado publicamente o Plan de Mobilidade Urbana Sostíbel pola alcaldesa de Marín. Entre as finalidades deste plan está o de “garantir máis espazos para a xente” e “ir readaptando o espazo urbanos para que non sexa acaparado polo estacionamento¨, e todo isto vaise acadar “compatibilizándoo coa mellora das rúas e prazas da vila con necesidade de aparcadoiros”.

Non podemos negar que a música soa moi ben e vai na liña do modelo de desenvolvemento urbano baseado en sacar do espazo público os vehículos e devolverlle o seu uso ás persoas.

Sen tempo non era, o concello de Marín leva trinta anos de atraso na aplicación deste tipo de medidas, e agora non lle queda mais remedio que aplicalas si ou si para cumprir as directivas da UE. Pontevedra lévanos trina anos de adianto, os resultados están á vista, hoxe é un modelo que veñen a copiar de moitas partes do mundo.

Con todo, aínda que a música soa ben, nesa presentación só se expuxeron as liñas mestras de actuación sen concretar propostas concretas.

Se como din na presentación o exemplo do que pensan facer son as obras da Avenida de Ourense non imos polo mellor camiño. Esa avenida quedou practicamente como estaba, cun tráfico intenso e sen gañar espazo para as persoas, e cun carril bici que non leva a ningures pero serve para cobrar unha subvención.

Como se vai garantir o cambio de mobilidade? Como se van sacar os coches das rúas?

A humanización das rúas vai ser tan pouco ambiciosa como até o de agora? Necesitamos que a humanización do centro de Marín, do seu casco histórico sexa efectiva, e non como agora onde a permisividade nalgunhas rúas fai que a peonalización non sexa real.

Marín necesita afondar na humanización dos núcleos urbanos, o de Marín e o de Seixo, cun proxecto integral que teña en conta a totalidade do espazo urbano. Non se poden ir poñendo parches nunha rúa e despois noutra sen ningún tipo de continuidade.

Fálase de reducir o tráfico e de mellorar o transporte público mais sen facer propostas concretas, agás o transporte a demanda para comunicar as parroquias. Se queremos facer un cambio real na mobilidade son necesarias actuacións globais para a mellora do transporte público, non só para comunicar as parroquias, que aborden a comunicación cos outros concellos do Morrazo, con Pontevedra e con Vigo. As iniciativas para mellorar o transporte público teñen que ser máis ambiciosas.

Aínda que o coche eléctrico non é a solución aos problemas de mobilidade, segue sendo un vehículo que ocupa un espazo, botase en falta un plan de implantación de puntos de recarga. Isto facilitaría o uso de coches menos contaminantes.

Tampouco estaría mal apostar pola renovación do parque móbil municipal substituíndo os vehículos de combustión por vehículos eléctricos, e demandar que o transporte público tamén empregue medios non contaminantes.

Ula participación cidadá?

Todas estas propostas están moi ben. Porén, para que isto se poida levar con éxito é necesaria moita pedagoxía e moita participación da cidadanía. E nisto non se están facendo as cousas ben, non se pode confundir participación con información.

Facer unha enquisa nunha páxina web é unha recollida de información. Facer unha presentación “fechada” do Plan de Mobilidade a unhas poucas persoas cun discurso da alcaldesa e unha exposición da empresa que elabora o plan é informar. Participar é unha actividade onde se da a implicación e a participación real de todos e todas, asociacións, veciños, partidos, organización sectoriais, Ampas, etc, É un proceso onde se poden expoñer ideas, dúbidas e facer propostas, e isto non se está facendo.

Estamos diante dos primeiros pasos deste Plan de Mobilidade Urbana Sostíbel, teremos que esperar a coñecer o texto do proxecto onde se van plasmar todas estas intencións do goberno municipal de Marín para valorar se a música que tocan está desafinada ou non.

Marín, 2 de marzo de 2022

Asdo.: Pedro M. Cortegoso Gago.