Unha subvención solicitada polo anterior goberno das Neves e concedida pola anterior DEPO diríxese á supresión da simboloxía Franquista e sinalización do Patrimonio historico-cultural

Supresión da simboloxía Franquista e sinalización do Patrimonio historico-cultural

Subvencións da Deputación Provincial de Pontevedra para a supresión da simboloxía franquista nos espazos públicos e a rehabilitación e sinalización do patrimono histórico-cultural dirixidas aos concellos da provincia de Pontevedra para o ano 2022 (publicadas no BOPPO número 63 de 31 de marzo de 2022)

O Concello das Neves ten concedidas dúas axudas da Deputación Provincial de Pontevedra, subvencións da Deputación Provincial de Pontevedra para a supresión da simboloxía franquista nos espazos públicos e a rehabilitación e sinalización do patrimono histórico-cultural dirixidas aos concellos da provincia de Pontevedra para o ano 2022 (publicadas no BOPPO número 63 de 31 de marzo de 2022).

A través desta convocatoria a Deputación de Pontevedra promove dúas liñas diferenciadas: unha liña A, para a eliminación da simboloxía franquista dos espazos públicos; e unha liña B, para a rehabilitación e sinalización do patrimonio histórico-cultural.

Ao abeiro da Liña A o Concello das Neves percibiu unha subvención de 1.058,75 euros, para levar a cabo un proxecto de SUPRESIÓN DA SIMBOLOXÍA FRANQUISTA. Os traballos de retirada da simboloxía franquista leváronse a cabo en 2 lavadoiros na parroquia de Santa Eulalia de Batalláns

Ao abeiro da Liña B o Concello das Neves percibiu unha subvención de 3.230,70 euros, para levar a cabo un Proxecto de SINALIZACIÓN DO PATRIMONIO NO CONCELLO DAS NEVES.

Os traballos de sinalización realizáronse mediante a instalación de dous paneis explicativos, na EFA A Cancela e no IESPazo da Mercé .