COUSAS DE SALVATERRA. Prosigue a guerra, 1648 – 1652
Artigos de opinión

COUSAS DE SALVATERRA

Na provincia de Entre Douro e Minho, non houbo este ano de 1648, accións dignas de memoria. Estaba o Conde de Castell-Melhor desexoso de manter a calma e conservar sen dano calquera intento do inimigo de desbaratar a sua prevención […]

Fonte no lugar de Freixendo
Artigos de opinión

COUSAS DE SALVATERRA

Xa entrara o inverno e, tendo o Conde de Castell Melhor noticia de que o inimigo xuntaba xente contra a provincia de Tras os Montes, querendo socórrela, por constarlle que estaba mal defendida, mandou os capitáns de cabalería Diogo de Britto Coutinho e Antonio de Queyrós Mascarenhas, que foran coas súas compañías a socorrer Chaves […]

Guerra Restauración Portuguesa, Cousas Salvaterra
Artigos de opinión

Cousas de Salvaterra:

Pasados algúns días, derrotou o Capitán Antonio de Abreu dúas compañías de Infantería pagas, que se aloxaban no lugar de Sorga, ó que lle puxo fogo. Igual suceso tivo o Sarxento Maior Luis de Oliveiros Famel con outras dúas compañías de Infantería, que se aloxaban nas ruínas do lugar de Liñares […]

Ángel López Méndez
Artigos de opinión

Aos 5 Descoñecidos soterrados no adro da igrexa de Cabreira (Salvaterra de Miño)

A Comisión pola recuperación da Memoria Histórica do Baixo Miño, Condado e Louriña vai a celebrar un acto-homenaxe aos 5 Descoñecidos asasinados o 18 de outubro de 1936 no lugar do Viso e soterrados no adro da igrexa de Cabreira (Salvaterra de Miño) […]