Concello de Tui A Nova Peneira
Baixo Miño

O alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro, deu a coñecer as delegacións de funcións nos membros do seu equipo de goberno

A través dunha Resolución da Alcaldía a distribución de funcións queda como segue: María Yolanda Rodríguez Rodríguez: Urbanismo, Facenda e parque e xardíns, Rafael Estévez Martínez: Deporte e Medio Rural […]