Coplas da terra

Francisco Álvarez “KOKI” poeta de A Guarda
Francisco Álvarez Koki

O presidente da Xunta é gabacho.
Maletas os licenciados,
e os do rural un sacho.

A prensa diaria comprada
Tamén a cultura galega,
nunha neboa sulagada.

A emigración non falemos,
chaman por todos que volvan
para que logo marchemos.

Eles acabaron coa SANIDADE,
mentras minten con toda cara.
Mais o pobo sabe á VERDADE.

Viaxes gratis no autobús,
unha cancela no camiño,
e logo subennos a luz.

Todo en Galiza está comprado.
Que pasa cos galegos?
Que miran pra otro lado.