Comunidade montes A Tameiga A Nova Peneira
A Louriña

Tameiga, constitúese comunidade enerxética

A asemblea da Comunidade de Montes da luz verde ao proxecto de instalación de paneis fotovoltaicos e constituirse en Comunidade Enerxética local. A primeira fase a acometer de forma inmediata é acometer unha instalación fotovoltaica de 25kw para autoconsumo no seu Centro social As Pedriñas […]