Cousas de Salvaterra
Artigos de opinión

Cousas de Salvaterra

Antes de proceder á continuación do relato publicado no número 153 de xaneiro pasado, teño que aclarar que o lugar chamado “DO FACHO” e que no seu momento non souben ubicar correctamente, estaba xustamente o lugar da Bouza do Viso, onde están actualmente o teleclub, cemiterio, campo de deportes, etc.. […]

Segundo ataque e… Salvaterra de Portugal, por 16 anos
Artigos de opinión

Cousas de Salvaterra

Lembremos que na primeira parte relatabamos como o Xeneral portugués, Conde de Castel-Melhor, a instancias do Rei, reuniu un grande exército de uns cinco mil homes, agochados na feligresía dos Milagres […]

Galipor en Oleiros
Condado

Galipor en Oleiros , Salvaterra, un referente de rigor eficacia e profesionalidade no mantemento e reparación de maquinaria industrial

No lugar de Regueiros, na parroquia de Oleiros do concello de Salvaterra está Galipor. Eles son unha empresa de dedicada á reparación e mantemento de maquinaria industrial con 8 anos de idade, pero cuxos propietarios levan toda a vida nun sector que dominan, queren e ao que dedican o mellor de si mesmos para construír día a día unha empresa que aos poucos estase a converter en todo un referente na nosa comarca […]

O ENTREVERBAS alumea a parroquia de Cabreira de Poesía
Condado

O ENTREVERBAS alumea a parroquia de Cabreira de Poesía

O ENTREVERBAS é un marabilloso encontro cultural centrado no universo da poesía, que cada ano desde o 2015, coa excepción dun dos dous anos da pandemia, celébrase na parroquia de Cabreira no concello de Salvaterra. Nós falamos co seu alma mater, o amigo Xespi, co que unha vez máis foi un pracer conversar […]

A asociación de salvaterrenses en Buenos Aires celebra 101 anos de historia
Condado

A asociación de salvaterrenses en Buenos Aires celebra 101 anos de historia

O 14 de agosto de 1921 un grupo de salvaterrenses encabezados por Manuel Puente, que como tantos galegos e galegas ao longo da nosa historia tiveron que padecer o drama da emigración, na capital de Arxentina fundaban a asociación de residentes de Salvaterra de Miño en Buenos Aires […]

Ataque ao lugar de Tamuxe
Artigos de opinión

Cousas de Salvaterra de Miño

Parece como se o Conde de Castel Melhor formara unha serpe de duas cabezas atacando en diversos lugares e distantes entre sí, o dous de xullo de 1643, na barra de Camiña, catro días despois en Dasteriz, e hoxe dezasete, outra vez na foz do Miño […]