Marta Rodríguez Márquez Secretaria do PP de A Cañiza
Artigos de opinión

Sofistas ou veletas?

Existen dous tipos de gobernantes, os que gobernan e xestionan os recursos públicos para atender as necesidades da cidadanía, e os que empregan eses mesmos recursos para manter os seus traseiros en sillóns desde os que poder garantir para si mesmos parte deses recursos públicos […]

Marta Gómez Secretaria Xeral de Galiza Nova
Artigos de opinión

Transformar nós o presente, decidir nós o noso futuro

De que falamos cando falamos de soberanía nacional? Se nos imos á definición estrita do termo, por soberanía nacional enténdese o principio xurídico e político que establece que unha nación ten o dereito exclusivo de tomar decisións sobre o seu propio destino e de gobernar o seu territorio […]

A situación do fútbol modesto en Vigo e Comarca
Vigo

A situación do fútbol modesto en Vigo e Comarca

Co gallo de poder acadar unha visión o máis global posible sobre a situación deste deporte , que atinxe a tantos mozos e mozas na nosa bisbarra, pedín a opinión tanto a directivos de diversos equipos modestos, como a familias de xogadores e xogadoras de pouca idade […]

Guerra Restauración Portuguesa, Cousas Salvaterra
Artigos de opinión

Cousas de Salvaterra:

Pasados algúns días, derrotou o Capitán Antonio de Abreu dúas compañías de Infantería pagas, que se aloxaban no lugar de Sorga, ó que lle puxo fogo. Igual suceso tivo o Sarxento Maior Luis de Oliveiros Famel con outras dúas compañías de Infantería, que se aloxaban nas ruínas do lugar de Liñares […]