concello de Pazos de Borbén
Redondela

O BNG de Pazos de Borbén denuncia os constantes verquidos das decantadoras municipais

O concello de Pazos de Borbén conta con tres equipos compactos de depuración STP-50 situados nas parroquias de Nespereira, Amoedo e Pazos. Estes equipos foron financiados no seu dia pola Deputación de Pontevedra a cargo do programa Deputrans, no cal o concello debería de facerse cargo do mantemento destes equipos. […]

Parque eólico Pazos de Borbén A Nova Peneira
Redondela

A Xunta quere instalar un parque eólico en Pazos de Borbén. O BNG critica a desinformación e a posible desaparición dos elementos arqueolóxicos da zona

O 30 de abril deste ano, no medio da grave crise sanitaria e socioeconómica provocada pola COVID-19, o Consello da Xunta acordou reactivar a tramitación administrativa dos procedementos de avaliación ambiental de 975 proxectos industriais que se viron suspendidos pola declaración do estado de alarma […]